ถ้อยแถลงจาก คุณปรีชา เอกคุณากูล ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ในงานสัมมนา Central Retail Supplier Connections: A Gateway Towards Efficient Management for Supplier

“สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของห้างสรรพสินค้าโรบินสันและในนามของบริษัทในเครือของเซ็นทรัลรีเทล ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาในครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส มาร่วมในการเปิดงานสัมมนา และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คู่ค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน มากันเป็นจำนวนมาก วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่พวกเราได้มาร่วมกันที่จะระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่มี และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวหน้าร่วมกัน

ทุกท่านคงตระหนักดีว่า ทุกวันนี้ ภาวะทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน และท้าทายการทำงานของเรามากขึ้นทุกวัน การแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของการแข่งขันทางด้านการตลาดอีกต่อไป เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดี การพัฒนาการบริการก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ก็มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นทุกวันในโลกที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 

การสัมมนาในวันนี้ เราจะพูดถึงในเรื่องของ ความร่วมมือทางด้าน EDI ซึ่ง EDI เป็นตัวที่เชื่อมประสานระหว่างการทำงานของบริษัทต่างๆของเรา ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำให้การเชื่อมประสานตรงนี้เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

ปัจจุบันอย่างที่ทุกท่านทราบว่า การแข่งขันก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยอีกต่อไป ไม่ว่าจะทำธุรกิจอยู่ในบ้านเราอย่างเดียว หรือจะไปทำธุรกิจข้างนอกด้วย คนอื่นก็มาหาเรา การแข่งขันเหมือนเป็นเวทีระดับนานาชาติไปแล้ว เมื่อพูดถึงการทำงานก็จะพูดถึง World Class แล้ว เพราะไม่สามารถจะอยู่ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างแต่ก่อนได้ จริงๆ เรื่องของ EDI ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เข้าใจว่าค้าปลีกขนาดใหญ่และผู้ผลิตขนาดใหญ่ ก็มีการใช้งานในประเทศไทยมานานแล้ว ทุกคนก็คงจะได้ยินมานานแล้ว แต่ในสมัยก่อนการลงทุนในระบบ EDI ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะต้องลงทุนสูงและเข้าถึงได้ยาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะมากแล้ว เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และประสิทธิภาพทางด้านอินเตอร์เน็ตก็ดีมาก

เพราะฉะนั้น ปัจจุบัน EDI เป็นสิ่งที่นำมาใช้ง่าย เข้าถึงได้ง่ายสำหรับบริษัททั่วๆไป การสัมมนาในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำประโยชน์มาสู่พวกเราทุกๆคน ในการที่จะยกระดับมาตรฐานในการทำงานของพวกเรา และเป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้พวกเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน”